آموزش روش ھای مختلف پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در Window 7

در Windows7 محیطی به نام Backup & Restore موجود است که با استفاده از آن می توانید جهت پشتیبان کیری و بازیابی سیستم شامل ویندوز و برنامه های نصب شده و فایل های مهم خود استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

لینک این پست در شهر شاموت قدیمی!

متولد سال 76. از 6 سالگی با کامپیوتر کار های کوچک می کرد، تا تصمیم گرفت یک زندگی جدید را آغاز کند. یک زندگی شاموتی!
از اون به بعد، برنامه نویسی را آغاز کرد و شروع کرد به طراحی وبلاگ و سایت های مختلف.

Facebook LinkedIn  

نظر شما

*