سی شارپ چیست؟-«جلسه5»

سلام!

اینم قسمت آخر! اگر خدا بخواد قسمت های بعدی رو با عنوان دیگه ای می زارم.

خب قسمت آخر:

 

در جلسه ی پیش آموختیم که چگونه یک محل ذخیره بسازیم و چگونه از آن استفاده کنیم.حال با دستورات شرطی آشنا می شویم.

دستورات شرطی دستوراتی هستند که توسط آن ها می توانید شرط های منطقی بگذارید. بدین صورت که اگر آن شرط درست بود، کدی اجرا شود و اگر نبود آن کد اجرا نشود.این نوع شرط ها boolean نام دارند. اشیائی با جنس boolean همیشه یا مقدار true دارند و یا false.

True: به معنای این است که شرطی اجرا شده است. این مقدار فقط برای اشیاء منطقی(boolean) وجود دارد.

False: به معنای این است که شرطی اجرا نشده است. این مقدار فقط برای اشیاء منطقی(boolean) وجود دارد.

علامات شرطی:

  • علامت ==: این علامت(که در واقع دو علامت را در دل خود دارد) به معنای این است که اگر یک مقدار برابر یک مقدار بود. مثلا مقایسه ی دو متغیر. دلیل بودن دوعلامت = و =، در واقع به دلیل کاهش احتمال اشتباه کامپیوتر است. زیرا همانطور که در جلسه ی پیش خواندید، یک = به معنای این است که درون یک محل ذخیره را مقدار دهی کنیم. اما == یعنی اگر دو مقدار برابر بودند.
  • علامت <: این علامت به معنای این است که اگر یک مقدار بزرگ تر از مقداری دیگر باشد. این مورد فقط برای اعداد مورد استفاده قرار می گیرد. (برای خواندن این عبارت می خوانیم: عبارت اول بزرگتر از عبارت دوم است.)
  • علامت >: این علامت همان معنای علامت بالایی را میدهد. فقط مکان دو مقدار تغییر پیدا می کند.(برای خواندن این عبارت می خوانیم: عبارت اول کوچکتر از عبارت دوم است.)
  • علامت =<: این علامت به معنای این است که اگر دو مقدار برابر یا اولی بزرگتر از دومی باشد( علامت را می خوانیم: بزرگتر مساوی)
  • علامت =>: این علامت دقیقا برعکس علامت بالایی است.(علامت را می خوانیم: کوچکتر مساوی)
  • علامت !=: به معنای این است که اگر دو مقدار برابر نباشند.(می خوانیم: مساوی نیست

ادامه را دانلود کنید…

 

 

 

 

لینک این پست در شهر شاموت قدیمی!

متولد سال 76. از 6 سالگی با کامپیوتر کار های کوچک می کرد، تا تصمیم گرفت یک زندگی جدید را آغاز کند. یک زندگی شاموتی!
از اون به بعد، برنامه نویسی را آغاز کرد و شروع کرد به طراحی وبلاگ و سایت های مختلف.

Facebook LinkedIn  

نظر شما

*