دوچرخه ها ی تاشو

دوچرخه تا شو

دوچرخه سواری یکی از مفید ترین ورزش ها و همچنین پاک ترین حمل ونقل محسوب می شود. هرساله مدل های مختلفی از دوچرخه ها با امکانات و ویژگی های خاصی به بازار عرضه می شوند. اما همان طور که اطلاع دارید هر دوچرخه کاربری خاصی دارد یعنی در یک محل خاص و به گونه ای خاص استفاده می شود.

دوچرخه تا شو

می توان گفت یکی از مشکلات دوچرخه ها حمل ونقل انها می باشد. شاید شما نتوانید دوچرخه تان را به راحتی همراه خود به بیرون از شهر ببرید اما این بار نوع خاصی از دوچرخه هاطراحی شده که این امکان را برای شما فراهم می کند .این نوع خاص از دوچرخه ها که توسط یک مهندس از کشور هند طراحی شده می توان ظرف 10 دقیقه وسایل مربوطه را بهم وصل کرد و یک دوچرخه در اندازه واقعی داشت.

دوچرخه تا شو

آمیت میرچاندانی مهندس طراح ، این دوچرخه راKit Bike نامیده ودلیل عدم تولید انبوه آن را در تکمیل نبودن نمونه نهایی می داند.

دوچرخه تا شو

منبع:thenewsminute

 

I like technology a lot and medicine ,too.

Facebook 

نظر شما

*