کد سیگار ممنوع!

سلام دوستان! ئاین اولین کدیست که در وبلاگ قرار می دم و تمام کار با خودم بوده! این کد جنبه ی حمایت از مبارزه با دخانیات را دارد. به طوری که اگر شما رویسیگار ها کلیک کنید مطالبی را راجع به مضرات سیگار نمایش می دهد. پیشنهاد می کنم دانلود کنید!

 

 

لینک این پست در شهر شاموت قدیمی!

متولد سال 76. از 6 سالگی با کامپیوتر کار های کوچک می کرد، تا تصمیم گرفت یک زندگی جدید را آغاز کند. یک زندگی شاموتی!
از اون به بعد، برنامه نویسی را آغاز کرد و شروع کرد به طراحی وبلاگ و سایت های مختلف.

Facebook LinkedIn  

نظر شما

*